• "Questing czyli stare dobre podchody"
  Stoisko Fundacji podczas festiwalu w Lubomierzu.
 • Rozpoczynamy nowy projekt.
  Miło nam poinformować, że wraz z grupą młodzieży pn. Pariasi, przystępujemy do realizacji projektu „Questing czyli stare dobre podchody”, zaakceptowanego i dofinansowanego przez Narodową Agencję Programu Młodzież w Działaniu.
 • Razem dla Grześka.
  Chwila. która nic Was nei kosztuje a może naprawdę bardzo pomóc Grześkowi. Po przeczytaniu listu Grześka szybko dzwonimy do księgowej!!!
 • Zajęcia z pierwszej pomocy.
  12 kwietnia odbyły się pierwsze zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej z Lubomierza z podstaw pierwszej pomocy. Więcej informacji w aktualnościach.
Published on

Witamy

Ocena ryzyka wystąpienia urazów u czynnych zawodowo fizjoterapeutów z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS)

          Zapraszamy do lektury pracy przedstawiającej ocene występowania urazów u czynnych zawodowo fizjoterapeutów z użyciem tesru FMS. Praca została opubliowana  na łamach czasopisma naukowego JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT.

Zgorzelecka konferencja. MDI 2016

          W okresie między 18 a 20 marca mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w obchodach XXII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Na konferencji wygłoszonych zostało 87 referatów, przeprowadzono 5 warsztatów i zaprezentowano 85 plakatów z wynikami badań, w tym dwa nasze, opisujące zmodyfikowaną pracę mięśniową u pacjentów po zabiegu laminektomii odcinka LS. Mieliśmy również okazję zapoznać się z nowinkami, zarówno związanymi z nowym sprzętem rehabilitacyjnym jak i nowościami terapeutycznymi.

          Poniżej przedstawiamy krótką fotograficzną relację z konferencji oraz nasze badania.

,

Co przyniesie przyszłość?

Najwyższy czas podsumować stary rok oraz nakreślić nasze plany na nadchodzące miesiące.


          W przeciągu ostatniego roku skupiliśmy się dość mocno na działaniach naukowych publikując kilkanaście artykułów z wynikami naszych badań. Prace te w większości skupiały się na diagnostyce neurologicznej u pacjentów po           udarze mózgu, oraz na zaburzeniach patomechanicznych w obrębie kręgosłupa lędźwiowego. Okres ten upłyną na dość intensywnej naszej pracy z pacjentami, oraz na zbieraniu doświadczeń na kilku sympozjach naukowych.


          W ostatnim miesiącu ukazała się również nasza ostatnia publikacja naukowa prezentująca proponowany przez nas algorytm postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po zabiegu laminektomii kręgosłupa lędźwiowego. Praca ta stanowi zbiór naszych kilkuletnich doświadczeń oraz przemyśleń na temat rehabilitacji chorych po zabiegach neurochirurgicznych w obrębie kręgosłupa lędźwiowego.

          W tym samym czasie mieliśmy również zaszczyt gościć  oraz uczestniczyć czynnie na konferencji naukowej „Jakość w Sporcie” we Włocławku w trakcie której mieliśmy wystąpienie pod tytułem „Fizjoterapeutyczna ocena funkcjonalna jako istotny element profilaktyki w sporcie.”.

 

          Miło nam również poinformować, iż w najbliższych miesiącach Zarząd Fundacji ma zamiar powołać do życia Radę Programową, której głównym zadaniem będzie zwiększenie jakości naszych działań oraz dalszy, nieustanny rozwój. Radę tworzyć będą osoby z doświadczeniem akademickim,  fizjoterapeutycznym oraz terapeutycznym. Sylwetki osób wchodzących w jej skład będziemy prezentować na bieżąco. 


Z wyrazami szacunku:
Prezes Fundacji Michał Cichosz
 

Postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony – opis przypadku.

        

        Zapraszamy do lektury pracy opisującej postępowanie firzjoterapeutyczne w przebiegu hipotonii przepony.  W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z hipotonią przepony. Na przykładzie omawianego pacjenta zaprezentowano obraz kliniczny oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony  Praca została opubliowana  na łamach czasopisma naukowego JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT, której jednym z autorów jest Michał Cichosz. Praca w całości do ściągnięcia ze strony czasopisma. 

Analiza poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT) w diagnozie skręcenia miednicy na podstawie wybranych testów manualnych.

,,

          Wyniki ostatnich badań Fundacji związanych ze sposobem diagnozowania dolegliwości oraz zaburzeń patomechanicznych dolnego odcinka kręgosłupa zostały właśnie opublikowane na łamach czasopisma JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT. Badania prezentują ocenę skuteczności oraz ważności wybranych testów manualnych stosowanych w terapii manualnej do oceny zaburzeń stawów krzyżowo-biodrowych. Całość artykułu dostępna na stronie czasopisma w piątym numerze bieżącego roku.

           

 

Ocena skuteczności nieinwazyjnego masażu medycznego u pacjentów o leptosomatycznym typie budowy ciała w łagodnym rozroście stercza (BPH)

          Na łamach czasopisma ""Rehabilitacja w praktyce" w trzecim numerze bieżącego roku ukazał się artykuł przedstawiający pracę badawczą autorstwa mi MIchała Cichosz oraz Wojciecha Karczyńskiego na temat zastosowania masażu w przeroście stercza u mężczyzn.  Artykuł w całości dostępny w czasopiśmie. 

          Na podstwie badań własnych autorzy podjęli próbę określenia skuteczności opisanej wcześniej nieinwazyjnej metody masażu medycznego na objawy oraz jakość życia pacjentów o leptosomatycznym typie budowy ciała cierpiących na łagodny rozrost stercza BPH. Badania przeprowadzono na 31-osobowej grupie mężczyzn o średnim wieku 62 lat ze zdiagnozowanym przez urologa BPH.

 


 

Obecne spojrzenie na rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd literatury oraz doświadczenia własne

          Na łamach czasopisma JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT  w numerze drugim bieżącego roku ukazał się artykuł przedstawiający obecne spojrzenie na temat rehabilitacji pacjentów w przebiegu Zespołu odpychania zwanego również zespołem Puschera, który często towarzyszy udarom.

Główną przyczynę zespołu odpychania stanowią uszkodzenia mózgu, zarówno o podłożu udarowym jak i nie spowdowane przez sam udar. Pacjenta z zespołem odpychania charakteryzuje wychylenie w stronę porażoną i opór na zewnętrze próby przywrócenia do pionu. Na podstawie piśmiennictwa oraz badań własnych autorzy przedstawili główne przyczyny, objawy i metody leczenia zespołu odpychania.

Jednym z autorów artykułu był Michał Cichosz. Praca w całości do ściągnięcia ze strony czasopisma.

 

 

Prelekcje na temat nauki samobadania piersi przy pomocy fantoma piersi.

          Ostatnie prelekcje realizowane w ramach projektu „Od młodzika do seniora, by kręgosłup nie był zmorą”, które współprowadziliśmy na terenie gimnazjum w Nowogrodzcu dotyczyły samobadania piersi przy pomocy fantoma piersi z wbudowanymi guzkami. Pokaz poprowadziły członkinie Bolesławieckiego Klubu Amazonek. Dyskusja poruszała przede wszystkim tematykę związaną z samobadaniem piersi.

          Prowadzące spotkania przekazały informacje o badaniu gruczołu piersiowego oraz o symptomach choroby nowotworowej. Prezes Klubu, Pani Władysława Kotlarek  opowiedziała o osobistych doświadczeniach związanych z przebiegiem jej choroby, aby uświadomić młodym ludziom jak ważne jest samobadanie, jak również to iż choroba nie jest dla kobiety wyrokiem. Wczesne wykrycie zmian pozwala na wyleczenie i powrót do normalnego życia. Jest to poważna choroba, ale klasyfikuje się ją jako schorzenie przewlekłe i wielu przypadkach wcześnie wykryte jest wyleczalne. 

Cały projekt współfinansowany był przez  przez Fundację Polska Miedź oraz Urząd Miasta Nowogrodźca.